languotas


languotas
langúotas, -a adj. (1) K, NdŽ 1. SD222 turintis daug langų, su langais: Susikirto susikirto klėtelę langúotą (d.) Užp, Ut. Pempel, pempel kuoduotoji, kam (kame) tavo kamarelė langúotoji? Slnt. 2. keturkampiais langeliais išmargintas: Langúotas marginys, kurs turia drūžes išilgai ir skersai J. Langúotu skepetu apsigobusi, nuejo pro šalį Užv. Dėkis ir tą langúotąją ant galvos Alk. Marginės yra languotos arba dryžuotos Vd. Lavinantis rašyti, patartina vartoti languotą popierių . | Jos rankos jau nebedailios… Oda rupi ir stambiai languota I.Simon.
langúotai adv.: Kiklikų medžiaga audžiama languotai raštuota . Langúotai marškas audžia Vj.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • languotas — langúotas, langúota bdv. Langúotas sijõnas, audinỹs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • languota — langúotas, langúota bdv. Langúotas sijõnas, audinỹs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • marinkinis — 1 marìnkinis sm. (1) 1. Kp languotas audeklas: Vienašalis marinkinis – vienas seniausių pusvilnonių audimų, dažytais siūlais ataustas, turėjo banguojantį raštą rš. Marinkinis – vienų vilnų matarijolas Pn. 2. vilnonis languotas sijonas: Kurios… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blukus — blukùs, bluki̇̀ bdv. Jeigu langúotas kostiùmas jùms vi̇̀s dėlto arčiaũ širdiẽs, riñkitės blùkų rãštą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • bluki — blukùs, bluki̇̀ bdv. Jeigu langúotas kostiùmas jùms vi̇̀s dėlto arčiaũ širdiẽs, riñkitės blùkų rãštą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atlangėti — 1 atlangėti tr. langeliais atausti: Milą atlangėjau, ir paliko languotas Šts. Audeklas viennytai atlangėtas Šts. langėti; atlangėti; įlangėti; palangėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • balankinis — ×balankinis sm. (1) languotas audimas, drobė: Šiemet šešias sienas balankinio audžiau Lš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • balankuotas — ×balankuotas, a adj. (1) languotas: Nupirk balankuotus marškinius Brš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • balankėlėtas — ×balankėlėtas, a adj. (1) languotas: Mano kiek austa paklodžių, tai vis balankėlėtos Ad …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • cvilikas — ×cvìlikas (l. cwylich, vok. Zwillich) sm. ppr. pl. (1) Iš, (3b) Rdm languotas (raudonų arba mėlynų siūlų su baltais) audeklas užvalkalams, impilams, marginys: Tuoj cvìlikus ausim Dkš. Cvilikai ant įpilų, kurių margymes ir apmatus išmuš į vieną… …   Dictionary of the Lithuanian Language